محتوای دوره
تست 1
تست 1 بررسی میشود
0/3
120
120
0/3
تست دوره
درباره درس

اول شهریورماه هر سال، به مناسبت بزرگداشت ابن سینا، حکیم و پزشک سرآمد روزگاران، روز پزشک نامگذاری شده است؛ هم او که به اعتراف همه عالمان شرقی و غربی، در ردیف بزرگ‌ترین دانشمندان تمام دوره‌های تاریخی این کره خاکی قرار دارد. درباره اش گفته‌اند که: «هیچ یک از علوم زمان برای وی بیگانه نبود» و خود می‌گوید که در ۱۸ سالگی، تمام دانش‌های زمانه را فرا گرفته و بر آن‌ها چیره شده بود؛ به طوری که سال‌ها بعد گفت: «آن چه در آن زمان می دانستم، به همان گونه است که اکنون می‌دانم و تا به امروز چیزی بر آن نیفزوده‌ام».

به گفتگو بپیوندید
Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert